Konzultácie zdravia
s Váš Lekár

Prišli vám výsledky Novuma testu a radi by ste k nim dostali komplexnejšie vysvetlenie, čo hovoria o vašom zdraví? Ak si potrebujete skonzultovať svoj zdravotný stav a doplniť informácie k nameraných hodnotám testu, poraďte sa s našimi odborníkmi.

online konzultácie s lekárom

Online konzultácie s lekárom

Pripravili sme pre vás službu online konzultácií s lekárom, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť výsledkový list diagnostických testov a zodpovie otázky súvisiace s vaším zdravím. Naši lekári si s vami počas konzultácií prejdu zistené výsledky, objasnia namerané hodnoty a pridajú odborné rady, ako postupovať v prípade potreby ďalších vyšetrení.

Prevedieme vás výsledkami

Konzultáciu si môžete objednať až po absolvovaní Novuma testu. V súčasnosti ponúkame online stretnutia s lekárom pre CRP test (bakteriálna infekcia), test na alergiu, test na cukrovku, STD test (test na sexuálne prenosné ochorenia) a test na Helikobakter pylori. V blízkej budúcnosti rozšírime ponuku konzultácií aj na ďalšie testy.

Objednať sa

Ako konzultácia prebieha?

Výber termínu

V rámci rezervačného formulára si zvolíte konkrétny dátum a čas konzultácie. Lekára vám pridelíme podľa typu testu, ktorý ste absolvovali.

Príprava na konzultáciu

Na email vám príde potvrdenie termínu a dotazník k liekovej a osobnej anamnéze. Lekár je tak v predstihu oboznámený s vašim zdravotným stavom.

Online hovor

Trvanie konzultácie je 15 minút, počas ktorej vám lekár zrozumiteľne vysvetlí výsledky certifikátu a dodá odborné rady.

Výstup z konzultácie

Lekár urobí zápis zo stretnutia a navrhne postup pre ďalšiu liečbu alebo zlepšenie zdravotných výsledkov. Zápis vám príde na email.

doktor

Odborníci vo svojej oblasti

Spolupracujeme s lekármi, ktorí sú skutoční odborníci vo svojej oblasti, no zároveň dokážu komunikovať o zdravotných témach zrozumiteľne a jasne. Kvalitu konzultácií zvyšuje tiež výber odborníka k jednotlivým produktom – podľa typu testu je pridelený lekár s danou špecializáciou.

Objednať sa