Váš Lekár ľuďom
Občianske združenie dobrých ľudí

Váš Lekár ľuďom je občianske združenie, ktorého cieľom je pomáhať v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej pomoci a podpory mladých v športovej kariére. Chceme meniť Slovensko k lepšiemu, prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho systému a zlepšiť podmienky v zdravotnej starostlivosti cez cielené a zmysluplné projekty.

Hodnoty nášho občianskeho združenia

Staviame na hodnotách cielenej pomoci a podpore rozvoja príležitostí. Sme transparentní – všetky získané dary aj náklady na projekty sú kontrolovateľné cez transparentný účet a zároveň získavame prostriedky na realizáciu ďalších projektov. Transparentný účet OZ Váš Lekár ľuďom nájdete na tomto odkaze.

Podporte nás

Naše občianske združenie pôsobí vo viacerých oblastiach za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

Prístup ku kvalitnému vzdelaniu je pre mnohých žiakov a študentov často otázkou financií. Preto pripravujeme projekty na podporu talentovaných študentov. Poskytneme štipendiá pre štúdium v zahraničí a stáže v rôznych inštitúciách.

S talentom sa rodíme, ale bez možnosti rozvinúť ho je šanca niečo dosiahnuť len veľmi malá. Prostredníctvom našich projektov podporíme nadaných športovcov, oslovíme školy v regiónoch a rozbehneme spoluprácu so športovými klubmi.

Prevencia v oblasti zdravia, osveta a podpora pacientov sú pre nás prioritou. Pripravujeme programy pre zlepšenie diagnostiky a liečby v slovenskom zdravotníctve, finančnú aj materiálnu pomoc, a tiež vzdelávanie pacientov i zdravotníkov.

Naše občianske združenie pôsobí vo viacerých oblastiach za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.

Prístup ku kvalitnému vzdelaniu je pre mnohých žiakov a študentov často otázkou financií. Preto pripravujeme projekty na podporu talentovaných študentov. Poskytneme štipendiá pre štúdium v zahraničí a stáže v rôznych inštitúciách.

S talentom sa rodíme, ale bez možnosti rozvinúť ho je šanca niečo dosiahnuť len veľmi malá. Prostredníctvom našich projektov podporíme nadaných športovcov, oslovíme školy v regiónoch a rozbehneme spoluprácu so športovými klubmi.

Prevencia v oblasti zdravia, osveta a podpora pacientov sú pre nás prioritou. Pripravujeme programy pre zlepšenie diagnostiky a liečby v slovenskom zdravotníctve, finančnú aj materiálnu pomoc, a tiež vzdelávanie pacientov i zdravotníkov.

Spoločnými silami dosiahneme výsledky

Projekty nášho občianskeho združenia Váš Lekár ľuďom vedú k napĺňaniu cieľov, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a športu.

Cielená pomoc

Staviame na hodnotách cielenej pomoci a podpore rozvoja príležitostí.

Transparentnosť

Všetky získané dary a náklady na projekty sú kontrolovateľné cez transparentný účet.

Spolupráca

Spolupracujeme s partnermi a získavame prostriedky na realizáciu ďalších projektov.