Nový štandard starostlivosti
o zdravie

Prevádzkujeme sieť ambulancií a postupne otvárame sieť lekární s diagnostickými centrami. V januári 2024 sme otvorili Polikliniku Váš Lekár v priestoroch Eurovea v Bratislave.

Venujeme sa prevencii v oblasti zdravia, osvete a podpore klientov. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť modernému človeku, ktorý sa zaujíma o svoj život. Sme Váš Lekár a toto sú naše služby.

Poliklinika

Zdravotná starostlivosť pre moderného človeka

Ambulancie

Odborný a proklientský prístup

Lekárne

Prístup k liečivám a základnej diagnostike

Klient na prvom mieste

Klient ≠ pacient

„Poskytujeme služby a produkty určené pre dlhší život. Snažíme sa docieliť to, aby sa z našich klientov nestávali pacienti.”

MUDr. Boris Bajer, PhD.
Garant konceptu Polikliniky Váš Lekár

Fotografie Polikliniky Váš Lekár a Lekárne Váš Lekár

Fotogaléria

Naša vízia

Zdravie ako priorita

Naše zdravotnícke a diagnostické centrá prinášajú nové možnosti pre zachovanie kvalitného a zdravého života. Veríme, že 65 môže byť nových 55!

Referencie

Spätná väzba od našich klientov

Referencie

Spätná väzba od našich firemných klientov