Lekáreň Váš Lekár

a diagnostické centrum

Podľa nášho názoru lekáreň nie je len obchod. Aj preto prichádzame s konceptom diagnostického centra.

Ide o samostatný priestor v rámci priestorov lekárne, kde môžu naši farmaceuti vykonávať rôzne, zákonom povolené diagnostické vyšetrenia a v súkromí sa vám venovať. Veríme, že včasná a presná diagnostika môže ľuďom predĺžiť ich aktívny zdravý život – to je aj našou víziou.

Poraďte sa s Vaším lekárnikom

Lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie na Slovensku a v Európskej únii.

Telefonická
konzultácia

V prípade potreby môžete svoj zdravotný stav konzultovať s lekárnikom nielen osobne, ale aj na diaľku.

Diagnostické
centrum

V lekárňach Váš Lekár budete môcť konzultovať zdravotný stav v sukromných priestoroch, ktoré sú na to určené.

Dostupní odborní
pracovníci

Farmaceut je najdostupnejší zdravotnícky pracovník na Slovensku, ktorý vám pomôže mať váš zdravotný stav pod kontrolou.

V súčasnosti sú vám k dispozícii lekárne v týchto lokalitách

Lekárne Váš Lekár

V budúcnosti sa môžete tešiť na lekárne aj na týchto miestach:

Tu nájdete zoznam lokalít, kde plánujeme otvoriť lekárne v roku 2024 a ďalej.

Šala
Piešťany
Nové Zámky
Dunajská Streda
Levice
Lučenec
Spišská Nová Ves

Fotografie Lekárne Váš Lekár

Fotogaléria

Garantka lekární

„Farmaceuti sú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí môžu klientom pomôcť vyriešiť množstvo zdravotných problémov.”

PharmDr. Lenka Drapáčová, MBA
Garantka lekární
Kariéra

Poďme spolu tvoriť nový štandard!

Prečo spolupracovať s Váš Lekár?

Súkromný
majiteľ

Súkromná sieť lekární, ktorá v rámci svojho chodu aplikuje inovatívne prístupy.

Diagnostické
centrá

Samostatná súkromná miestnosť v rámci lekárne určená na základnú diagnostiku.

Moderné pracovné
prostredie

Pracujeme s modernými technológiami, aplikujeme inovatívne prístupy a sme otvorení novým nápadom zo strany zamestnancov.

Well-being

Pracujeme v inkluzívnom a rešpektujúcom prostredí, kde dbáme na duševné a fyzické zdravie našich zamestnancov.

Kariérny rast

Ak budete chcieť rozvíjať svoj potenciál, môžete smerovať na manažérske pozície alebo do centrály spoločnosti Váš Lekár.

Podpora vzdelávania

Podporíme vás, keď sa rozhodnete pokračovať v štúdiách, ale aj keď budete chcieť trénovať manažérske schopnosti a soft skills.

Základná diagnostika v lekárni Váš Lekár

Diskrétne diagnostické vyšetrenie pod dohľadom odborníka.

Lekárne Váš Lekár realizujú v rámci základnej prevencie aj fyzikálne a biochemické vyšetrenia.

V rámci lekárne sa nachádza samostatná miestnosť, určená pre pokojný a súkromný rozhovor s pacientom. Naša diagnostika je v súlade so slovenskou legislatívou a bude reflektovať jej ďalší vývoj.

Čo môžete od práce s nami očakávať?

Vernostný program Lekáreň Váš Lekár

Tu nájdete podrobné informácie k vernostnému programu Lekárne Váš Lekár.