Spolu tvoríme príbeh Váš Lekár

Roky pôsobenia v zdravotníctve nás naučili, že vytrvalosťou a inovatívnymi projektami je možné zlepšovať služby a celkovú úroveň starostlivosti o pacienta. Na prvom mieste sú však kvalitní ľudia – predovšetkým zdravotníci s odbornými skúsenosťami i vôľou pristupovať k zdravotnej starostlivosti profesionálne.

doktor a pacient

Pokrokový prístup, kvalitná a cielená diagnostika, pacient na prvom mieste

Prevencia v oblasti zdravia, osveta a podpora pacientov sú pre nás prioritou. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre moderného človeka, ktorý sa zaujíma a stará o svoje zdravie. Prostredníctvom diagnostických centier a dostupných testov prinášame nové možnosti pre zachovanie kvalitného a zdravého života.

Moderná medicína

Váš Lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť najvyššej kvality. Prinášame moderné vybavenie a metódy, ktoré posúvajú starostlivosť o zdravie do 21. storočia.

Prevencia a diagnostika

Mať zdravie pod kontrolou je najlepšia investícia pre kvalitný život. Spoznajte našu cielenú diagnostiku zameranú na prevenciu a vybrané ochorenia.

Váš Lekár v číslach

1 milión testov

Ag a PCR testov vykonaných zdravotníkmi Váš Lekár

250-tisíc vakcín

proti COVID-19 podaných od začiatku pandémie našimi zdravotníkmi

60 výjazdov týždenne

výjazdových jednotiek týždenne pre testovanie COVID-19 v regiónoch

100 odberových miest

v rámci celoplošných testovaní miest a obcí na COVID-19

500 zdravotníkov

zdravotníkov a farmaceutov, s ktorými sme počas pandémie spolupracovali

4 očkovacie centrá

zabezpečovali sme veľkokapacitné očkovacie centrá v 2 krajoch

Pokrokový prístup, kvalitná a cielená diagnostika, pacient na prvom mieste

Prevencia v oblasti zdravia, osveta a podpora pacientov sú pre nás prioritou. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre moderného človeka, ktorý sa zaujíma a stará o svoje zdravie. Prostredníctvom diagnostických centier a dostupných testov prinášame nové možnosti pre zachovanie kvalitného a zdravého života.

Moderná medicína

Váš Lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť najvyššej kvality. Prinášame moderné vybavenie a metódy, ktoré posúvajú starostlivosť o zdravie do 21. storočia.

Prevencia a diagnostika

Mať zdravie pod kontrolou je najlepšia investícia pre kvalitný život. Spoznajte našu cielenú diagnostiku zameranú na prevenciu a vybrané ochorenia.

Starostlivosť o pacienta

Pacienti a klienti sú u nás na prvom mieste. Starať sa o pacienta znamená pre značku Váš Lekár poskytnúť mu starostlivosť na odbornej úrovni a tiež ľudský prístup.