Lekárne Váš Lekár dávajú zamestnancom možnosť uplatniť ich vedomosti

Slovenská súkromná firma Váš Lekár už niekoľko rokov na Slovensku prináša nový pohľad na zdravie. Po predchádzajúcich ambulantných skúsenostiach, v januári 2024 otvorila
v Bratislave Polikliniku Váš Lekár. Okrem toho v priebehu posledných mesiacov rozbehla na Slovensku päť nových moderných lekární.

Váš Lekár a jeho progres v roku 2024

Spoločnosť Váš Lekár po prevádzkovaní viacerých samostatných ambulancií v niekoľkých slovenských mestách neustále rozširuje svoju pôsobnosť – v januári 2024 otvorila Polikliniku Váš Lekár v Bratislave a popri tom aj päť lekární s diagnostickými centrami na Slovensku.