Lekár na diaľku z pohodlia domova – spoznajte výhody telemedicíny

Moderný prístup starostlivosti o pacienta prináša mnohé možnosti. Smart technológie prepájajú zdravotníctvo s online prostredím a poskytujú tak jedinečnú možnosť konzultovať zdravotný stav s lekárom na diaľku. O význame konzultovania zdravotných výsledkov online sme sa rozprávali s doktorkou MUDr. Miroslava Hudecovou.

Telemedicína je v západnom svete pomerne rozšírená, na Slovensku sa len rozbieha. Prečo má takáto služba budúcnosť?

Telemedicína je spôsob, pomocou ktorého je možné ambulantnú starostlivosť priviesť na kvalitnejšiu úroveň. Pacienti, ktorí majú záujem o svoje zdravie a sú ochotní doň investovať, chcú získať čo najlepšie rady a postupy pri riešení svojich ťažkostí, to aj dostanú, pričom k ambulantnému lekárovi už prídu s konkrétnym výsledkom. Pacientovi i lekárovi sa šetrí čas aj peniaze investované do opakovaných vyšetrení, čas stráveného cestovaním, čakaním v čakárni, čas v ambulancii, sebe i poskytovateľom ambulantnej starostlivosti. Takže je to efektívne riešenie, konzultovať na diaľku počas konzultácie. Ide hlavne o rady a postupy, ktoré predchádzajú návšteve špecialistov a riešenia menej závažných stavov.

Myslíte si, že bude stúpať záujem o službu komunikovania s lekárom na diaľku?

Pandémia spôsobila neustále sa zvyšujúcu vyťaženosť a vyhorenie lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu, nedostatok lôžok v nemocniciach, či nedostupné alebo príliš dlhé čakacie lehoty na termíny v ambulantnej sfére. To sa, prirodzene, negatívne odráža na kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na pacientov, ktorý majú o svoje zdravie obavy, avšak nejde o akútny alebo závažný stav, zostáva častokrát minimum času. Preto je jedným z efektívnych riešení práve online konzultácia, kedy sa pacientovi s menej závažnými ťažkosťami  môže venovať dostatočný čas a podať potrebné odporúčania a zároveň sa tým odbremení ambulantná zdravotná starostlivosť. 

Takže nám táto služba príde časom prirodzená?

Určite áno. Najmä preto, že aktuálnym celosvetovým trendom je snaha čo najviac integrovať smart technológie do všetkých odvetví. V oblasti zdravotníctva je to však náročnejšie,  a práve online konzultácie sú takouto možnosťou. Ľudia sú čím ďalej tým viac zvyknutí pracovať a vybavovať čo najviac možných povinností z pohodlia domova, a preto im aj táto služba príde časom prirodzená.

Testy Novuma umožňujú rýchlo si overiť zdravotný problém. Aké benefity vidíte v ich následnom online konzultovaní?

Najvýraznejšie benefity vidím hlavne v možnosti absolvovať konzultáciu s lekárom odkiaľkoľvek, či už z pohodlia domova, počas prestávky v práci alebo napríklad aj počas cestovania. Niekoľkoročné obdobie koronavírusu nám ukázalo, ako rýchlo a ľahko sa dá nakaziť v čakárni a v zdravotníckych zariadeniach, a preto je nespornou výhodou minimalizovanie kontaktu s inými pacientmi, vyhnutie sa nakazeniu, a tým pádom ochrana zdravia svojho i ostatných. Žijeme rýchlu dobu, a preto je dôležité robiť veci efektívne. Pri online konzultáciách odpadá akékoľvek čakanie, či cestovanie k lekárovi, čo môže byť napríklad obrovskou výhodou pre ľudí, ktorí nemajú v okolí daného špecialistu.

Ďalšou výhodou je teda, že lekár plne venuje čas rozhovoru s pacientom?

Osobne vidím, možno nie na prvý pohľad najdôležitejšiu, ale pre mnohých pacientov najpodstatnejšiu výhodu v čase venovanom výhradne rozhovoru medzi lekárom a pacientom. Je to čas venovaný len vám a vašim problémom – bez akéhokoľvek zapisovania, predpisovania receptov, vybavovania telefonátov a podobných vecí, ktorým sa lekár v ambulancii nevyhne. Ako najdôležitejšie však vnímam, že ak má pacient k dispozícii len výsledky testov, väčšinou skončí pri radách nájdených na google, prípadne rôznych fórach a podľa nich sa rozhoduje. Pri online konzultácii má k dispozícii presné, odborné rady a odporúčané postupy špecifické pre jeho konkrétny prípad.

Prečo je dôležité, aby sa pacient poradil s lekárom ešte predtým, než urobí ďalšie rozhodnutie, čo s výsledkami?

Iba lekár vie pacienta naozaj odborne navigovať, ako postupovať pri konkrétnych prípadoch. Postupy, ktoré lekári odporúčajú, takzvané guidelines, vychádzajú z medicíny založenej na dôkazoch podľa najmodernejších poznatkov a štúdií. Niekedy je potrebné testy opakovať, aj keď sa na prvý pohľad pacientovi zdá byť výsledok jednoznačný. Inokedy je veľmi dôležité pre určenie správnej diagnózy, a tým pádom aj liečby, doplnenie niektorých špecifických testov, alebo iných vyšetrení. Mnohokrát existuje viacero variánt, ako pacient môže postupovať, a práve pomocou online konzultácie spolu prídu na najvhodnejšiu alternatívu.

Ako prebieha takýto rozhovor a na čo by sa mal pacient pripraviť?

Konzultácia sa začína predstavením sa lekára, pozdravom a následne rozhovorom lekára s pacientom. Najprv lekár zhodnotí pacientove výsledky  v korelácii s anamnézou, zrozumiteľne, ľudsky a s empatiou mu vysvetlí lekársku terminológiu a čo jeho výsledky vlastne znamenajú. Spoločne si prejdú najvhodnejšie možnosti správnej diagnostiky a terapie. Pacient dostáva odporučenia ako má ďalej postupovať, ako aj celé zhodnotenie jeho výsledkov, vo výstupnej správe, ktorú dostane na mail po konzultácii. Samozrejme, počas celej konzultácie sa môže úplne otvorene pýtať otázky.

Ktoré z testov, ktoré má v ponuke Novuma, by ste odporučili?

Pre každého človeka, ktorý práve pociťuje ťažkosti a chce ich čo najrýchlejšie vyriešiť, je užitočný iný test. Práve v tom vidím výhodu, že Novuma ponúka širokú škálu testov. Ak by som však mala vyzdvihnúť niektorý konkrétny, bol by to napríklad Test ženskej plodnosti. Problém s otehotnením je téma, o ktorej sa mladom veku príliš nehovorí, lebo prirodzene veríme, že pokiaľ sme zdravé a nemáme žiadne citeľné ťažkosti, tak sa nás problém s plodnosťou týkať nebude. Preto veľký počet žien čaká na najvhodnejšie životné podmienky. Avšak, dáta sú nekompromisné, neplodnosť stúpa z roka na rok. Práve týmto testom môže žena zistiť, ako je na tom s ovariálnou rezervou, čiže počtom vajíčok, ktorý so stúpajúcim vekom ženy klesá. Môže tak získať cennú informáciu, ktorá napovie, či plán stať sa matkou, by mal byť v najbližšom čase prioritou, pretože potom už môže byť neskoro.

Pohlavné ochorenia sú citlivou témou, je online konzultovanie jednou z ciest, ako zdravotný problém podchytiť?

Incidencia pohlavných ochorení v populácii je naozaj vysoká a niektoré z nich majú len nenápadné príznaky, avšak môžu mať nezvrátiteľné následky, ak sa diagnostikujú neskoro. Prevencia a prípadná včasná terapia je preto nesmierne dôležitá. To, čo veľkú časť ľudí od diagnostiky a liečby môže odrádzať, je obava, že ich môžu ľudia v čakárni spoznať, čo v v prípade online konzultácií úplne odpadá. Je zaručená maximálna diskrétnosť. Taktiež môžu mať obavy zveriť sa lekárovi, ktorý ich pozná už dlhšiu dobu, prísť a otvorene rozprávať o týchto citlivých zdravotných ťažkostiach. Pri online konzultácii je možnosť vybrať si iba telefonický hovor, bez videokamery, a diskrétne sa porozprávať o ťažkostiach pacienta a ich riešení. Určite je to cesta aj vďaka jednoduchosti tohto vyšetrenia, preto ju možno využijú aj ľudia, ktorí si chcú len overiť, že sú naozaj v tejto oblasti zdraví.