Práca v zahraničí mi umožnila pozerať sa na urológiu inak 

Po rokoch pôsobenia v zahraničí sa vrátil na Slovensko, aby svoje skúsenosti uplatnil v lekárskej praxi. Urológ MUDr. Peter Garaj pracoval v Nórsku, Holandsku a Českej republike, kde zažil viaceré prístupy v rámci liečebného procesu a tiež pri práci s pacientami.

Ako vás ovplyvnila pracovná skúsenosť v Nórsku? 

Práca v Nórsku ma ovplyvnila dvoma spôsobmi. Jednak keď človek pracuje v zahraničí, musí sa viac snažiť a neustále na sebe pracovať – pretože ste viac sledovaný a kritizovaný, ako keď pochádzate z danej krajiny. Aj vzhľadom k tomu som sa musel neustále vzdelávať, byť v obraze a snažiť sa zlepšovať svoje schopnosti. 

Čo by ste chceli vyzdvihnúť z pohľadu práce s pacientom a liečebnými procesmi?

V Nórsku sa mi veľmi páčilo, že sme mali na pacienta čas a pacient bol zároveň aktívnou súčasťou liečebného procesu. To znamená, že počas vyšetrenia sme sa snažili vyriešiť daný stav, vysvetliť aké sú možnosti terapie, porozprávať, ako to vplýva na jeho život a nájsť riešenie, aby daná choroba alebo stav čo najmenej negatívne ovplyvňovali jeho sociálnu a životnú situáciu. A taktiež sa vyhnúť vyšetrenia pre ďalšie vyšetrenie alebo ošetreniu medzi dvermi a na pacienta sa ani poriadne nepozrieť.       

Pozeráte sa vďaka zahraničnej pracovnej skúsenosti na starostlivosť o pacienta inak?

Samozrejme. Keďže som pracoval vo viacerých krajinách a každá krajina má svoje špecifiká. Minimálne som získal veľa skúseností a väčší rozhľad, ktorý sa nedá získať len prácou v jednej  krajine, ale človek to musí zažiť. A ako som už spomínal, každý zdravotný systém má svoje špecifiká a v každom systéme existujú pozitíva a negatíva. Keďže som to zažil, ako človek a lekár sa tieto pozitíva snažím implementovať do svojej praxe, života a negatíva čo najviac redukovať a nebyť ohraničený len jedným postojom.    

Aké služby a vyšetrenia poskytujete v novej urologickej ambulancii Váš Lekár v Bratislave? 

Urologická ambulancia je v moderných priestoroch s dobrou dostupnosťou. Prináša moderné pracovné vybavenie, dobrý a profesionálny kolektív, empatický a proklientský prístup, dobrú spoluprácu s inými odbornými ambulanciami, krátku objednávaciu dobu, nadštandardný čas pre klienta, možnosť laboratórnych testov aj v poobedňajších hodinách. Poskytujeme tiež vyšetrenia pacienta aj vo večerných hodinách, ďalej je to prevencia, diagnostika a terapia chronických, akútnych, nádorových a nenádorových ochorení.