Váš Lekár a jeho progres v roku 2024

Spoločnosť Váš Lekár po prevádzkovaní viacerých samostatných ambulancií v niekoľkých slovenských mestách neustále rozširuje svoju pôsobnosť – v januári 2024 otvorila Polikliniku Váš Lekár v Bratislave a popri tom aj päť lekární s diagnostickými centrami na Slovensku.

Po bohatých skúsenostiach s prevádzkou ambulancií v troch mestách a manažmentom Zdravotného strediska Záporožská v Bratislave, sme sa rozhodli priniesť Slovákom aj jedinečný koncept polikliniky a podľa vzoru zo západnej Európy osviežiť tiež koncept lekární,“ hovorí CEO spoločnosti, Pavol Marcinko.

Lekárne s diagnostickými centrami ponúknu dostupnejšiu zdravotnú starostlivo

V priebehu posledných mesiacov stihla spoločnosť Váš Lekár otvoriť lekárne v piatich slovenských mestách – vo Zvolene, Krupine, Trenčíne, Bratislave (v rámci polikliniky) a v Želiezovciach. „S našimi plánmi nekončíme, v roku 2024 plánujeme celkovo spustiť chod deviatich lekární po celom Slovensku,“ hovorí PharmDr. Lenka Drapáčová, MBA, MPH, odborná garantka projektu lekární a diagnostických centier.

Váš Lekár už dlhé roky vníma šíriaci sa názor v spoločnosti – že farmaceuti len predávajú lieky v lekárňach. Práve lekárnik je však najdostupnejším zdravotníckym odborníkom. Preto sa po vzore z krajín západnej Európy firma rozhodla priniesť dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. V rámci lekární (s výnimkou lekárne v Poliklinike Váš Lekár v Bratislave) prináša tzv. diagnostické centrá, kde farmaceuti môžu vykonávať legislatívne schválené fyzikálne a biochemické vyšetrenia.

Väčšiu dostupnosť reprezentuje aj prevádzka v Trenčíne, ktorej súčasťou je aj drive-in prístup. Liečivá si jej zákazníci môžu kúpiť aj v pohodlí auta; bez toho, aby z neho museli vystúpiť.

Poliklinika Váš Lekár v atraktívnom prostredí bratislavského downtownu

Ide o prvú polikliniku, zameranú na prevenciu a dlhovekosť na Slovensku. Garantom jej konceptu je slovenský lekár a nutričný špecialista, MUDr. Boris Bajer, PhD.

Funguje na odbornom a exaktnom prístupe, ktorý reprezentuje 23 špecializovaných ambulancií a päť doplnkových pracovísk – to všetko pod jednou strechou. “Naším cieľom je pozerať sa na zdravie klientov ako na celok. V prípade špecifického prípadu posudzuje ich anamnézy viacero relevantných lekárov, a vďaka digitalizovaným dátam je tento proces rýchly a efektívny,” vysvetľuje Bajer. 

Poliklinika Váš Lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť akútnym a chronickým pacientom; no zameriava sa aj na prevenciu a dosiahnutie dlhovekosti. Bez ohľadu na úroveň zdravotného stavu klienta, formou včasnej intervencie a prevencie sa stará o jeho well-being a predĺženie aktívneho života.

Osobný prístup ku každému klientovi

Poliklinika Váš Lekár vytvorila tzv. rozšírenú preventívnu prehliadku, ktorá sa prispôsobuje veku a pohlaviu klienta. „Konkrétne parametre, ktoré je podstatné sledovať v rámci účinnej prevencie zdravia, sa u žien a mužov líšia. Vieme, že inú škálu odborných vyšetrení si vyžaduje 60-ročný muž a inú zas 30-ročná žena,“ vysvetľuje Boris Bajer a dopĺňa: „preto dopĺňame do našich preventívnych prehliadok okrem iných aj vyšetrenia fertility, či prostaty.“ Poliklinika prijíma limitované množstvo klientov – a to preto, aby mali lekári dostatok času na svoj pracovný výkon a aby klienti dostali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. To všetko počas vyhovujúcich otváracích hodín, v dostupnej lokalite a bez zbytočného čakania.

Rozšírená preventívna prehliadka napríklad hodnotí riziko vzniku aterosklerózy, ktorá môže viesť k srdcovému infarktu alebo cievnej mozgovej príhode. Včas odhalí rozvoj cukrovky 2. typu a onkologických ochorení.

Súčasťou rozšírenej preventívnej prehliadky je:

  • stanovenie anamnézy,
  • následné fyzikálne vyšetrenie,
  • EKG,
  • laboratórne vyšetrenie, ktoré sleduje viac ako 20 markerov,
  • ultrazvuk brušnej dutiny,
  • gynekologická prehliadka s možnosťou výberu medzi USG prsníkov alebo štítnej žľazy (u žien),
  • ABI vyšetrenie a urologická prehliadka (u mužov).

Prehliadka trvá približne dve až tri hodiny a jej výhodou je fakt, že klient môže na jednom mieste absolvovať všetky vyšetrenia, ktoré za iných okolností môžu aj s presunmi trvať oveľa dlhšie.

Päť všeobecných ambulancií v troch slovenských mestách

Spoločnosť Váš Lekár združuje už niekoľko rokov pod svojou značkou päť ambulancií všeobecného lekára v troch slovenských mestách – v Bratislave, Poprade a Považskej Bystrici. Najnovšou ambulanciou všeobecného lekára je ambulancia v ZS Saratovská v Bratislave – aktuálne prijíma nových pacientov. 

Ambíciou spoločnosti Váš Lekár je prinášať zdravotnú starostlivosť 21. storočia a snažiť sa naplniť potenciál, ktorý so sebou prináša slovenské zdravotníctvo.